مجمع تشکل های مردم نهاد فعال در عرصه بین الملل

درباره مجمع

مجمع تشکل های بین الملل نهادی خود جوش و مردمی در راستای هم افزایی ظرفیت های خرد مجموعه های مردم نهاد در عرصه بین الملل است.

ارتباط با دبیرخانه

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با دبیرخانه مجمع تشکل ها تماس حاصل فرمایید.

دریافت فرم عضویت

اگر مسئول سمن بین المللی هستید می توانید هم اکنون فرم عضویت در مجمع را دریافت نموده و پس از تکمیل اطلاعات برای دبیرخانه فکس کنید.