نوشته‌ها

نامه سرگشاده ۸۰ تشکل فعال در عرصه بین الملل برای رحمانی فضلی و ظریف در خصوص زائران افغانستانی