نوشته‌ها

کارگاه یکروزه توامندسازی اقتصادی  با همکاری مجمع تشکلهای بین الملل و موسسه بین المللی شتابدهی صادرات برگزار شد.


کارگاه توانمند سازی اقتصادی با حضور 15 عضو از تشکلهای مجمع تشکل های بین الملل در روز پنجشنبه مورخ 28 شهریور 98  از ساعت 13 الی 19 در دفتر تهران مجمع برگزار شد.

اهم موارد مطرح شده در این کارگاه یکروزه شامل موارد ذیل می باشد:

اصول تجارت بین الملل

ساز و کار تجارت بین الملل

مفاهیم حوزه حمل و نقل

مفاهیم حوزه مالی

ساز و کار سفارش گذاری و سفارش پذیری

ساز و کار منبع یابی امن

ساز و کار قراردادهای بین المللی

بازاریابی بین المللی

ساز و کار ارتباط با مشتری

 

مقدمات بازاریابی دیجیتال

اصول دیجیتال مارکتینگ

مدیریت شبکه های مجازی

ابزارهای تبلیغات آنلاین

انواع وب سایت ها

اداره و تدریس کارگاه را دکتر مطهری نیا و مهندس میرزاخانی از موسسه بین المللی شتابدهی صادرات، عهده دار بودند.

 

به گزارش دبیرخانه مجمع تشکل های بین الملل مقرر گردید کارگروه اقتصادی مجمع تشکیل شده و نیز جلسات بعدی کارگاه اقتصادی برگزار شود.