سیر نمایشگاهی زیر جهت شناخت عمومی از سوی انجمن شهید ادواردو آنیلی (یکی از تشکل های عضو در مجمع تشکل های بین الملل) منتشر شده است.

شما می توانید با مراجعه به سایت رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )پوستر ها را با کیفیت مناسب دانلود کنید. حذف آرم و نشان انجمن از پوستر های فوق مجاز نمی باشد.

 

پل تهران، اوفا، کازان

در آخرین روزهای سال 2019 فاز دوم پرونده بین المللی نمایشگاه خوشنویسی ایرانی با عنوان “پل تهران_اوفا_کازان” در شهر کازان مرکز جمهوری تاتارستان روسیه در موزه کرملین کازان با حمایت ریاست جمهوری تاتارستان و وزارت فرهنگ آن و همراهی بنیاد ابن سینا مسکو و با حضور هنرمندان ایرانی و روس: استاد ناصر طاووسی و استاد لیرا سلیمان برگزار شد.

این نمایشگاه که نتیجه بیش از دو ماه هماهنگی و تلاش خلاق و پیگیر و بدون وابستگی به مراکز رسمی ایران بود، در ادامه فاز اول این پروژه بین المللی در شهر اوفا مرکز جمهوری باشقیرستان و در حاشیه کنفرانس جهان اسلام انجام گرفت.

پیش از آن به فاصله دو ماه، با حضور استاد طاووسی به عنوان داور جشنواره بین المللی خوشنویسی «راه ابریشم» و برگزاری نمایشگاه خوش نویسی ایران در شهر گروزنی مرکز جمهوری خودمختار چچن نگاه هنری روسیه و فرهنگ دوستان روس را به هنر و تمدن ایران اسلامی جلب شده بود و این نمایشگاه ها را می توان امتداد خط ارتباط معنادار فرهنگی میان پایتخت های اسلامی روسیه یعنی گروزنی، اوفا و کازان با تهران دانست.

بی تردید هنر اسلامی بهترین راهبرد برای معرفی فرهنگی و تمدن ما در عرصه بین الملل است، ظرفیتی پیشرو که در گام دوم انقلاب در عرصه بین الملل به آن نیازمندیم، مشروط به داشتن نقشه راه و کنشگران خلاق.