چهارمین نشست عمومی و انتخابات تکمیلی شورای مرکزی مجمع تشکل های بین الملل در روز پنج شنبه مورخه 12 دی ماه 1398 در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی( سرچشمه) با حضور 54 تشکل عضو، برگزار گردید.